Κωδικός: 20

Φόρμα ολόσωμη και παντελόνι για εργοστάσιο